Історія та культура України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Основи медичного права
Основи латинської мови з медичною термінологією
Інформаційні технології в медицині
Анатомія та фізіологія людини
Патоморфологія та патофізіологія
Основи фармакології та медичної рецептури
Мікробіологія з вірусологією та основами імунології
Медична хімія
Основи медичної біології з генетикою
Основи психології та міжособового спілкування, медичної етики та деонтології
Фізичне виховання
Основи медсестринства з медичною маніпуляційною технікою
Внутрішня медицина
Інфектологія з основами епідеміології
Хірургія з основами онкології
Педіатрія
Акушерство
Гінекологія, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
Дерматологія та венерологія з основами косметології
Неврологія та психіатрія з наркологією
Офтальмологія
Оториноларингологія
Основи медичної реабілітації
Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
Основи медичної допомоги в умовах воєнного часу та надзвичайних ситуацій
Сімейна медицина з основами паліативної допомоги

 

Освітні компоненти за вибором здобувача освіти

Академічна доброчесність
Громадянська культура і толерантність
Філософія збереження здоров’я
Основи економічної теорії
Основи екології та профілактичної медицини
Ріст та розвиток людини
Побічна дія ліків
Фітотерапія
Громадянське здоров’я та медсестринство
ЛФК у внутрішній медицині
Превентивна медицина в клініці внутрішніх хвороб
Дитячі інфекційні захворювання
Захворювання дітей раннього віку
Основи неонатології
Неоперативна і оперативна хірургічна техніка
Рання діагностика онкологічних захворювань
Основи стоматології та профілактика стоматологічних захворювань
Диспансерізація вагітних
Оперативне акушерство
Патологія вагітних