Українська мова
Українська література
Іноземна мова (Англійська)
Іноземна мова (Німецька)
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта
Математика
Біологія і екологія (Основи екології та проф.медиц.)
Географія
Фізика і астрономія(Осн.біол.фізики та мед. апарат.)
Хімія
Фізична культура
Захист України
Інформатика (Основи медичної інформатики)  
Мистецтво
Основи філософських знань
Культурологія
Фізичне виховання
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним  спрямуванням)
Основи права
Історія України
Соціологія
Основи економічної теорії
Основи латинської мови з мед.термінологією
Основи загальної та медичної психології
Основи медичної інформатики *
Анатомія та фізіологія людини
Патоморфологія та патофізіологія
Фармакологія та медична рецептура
Медична хімія
Мікробіологія
Безпека життєдіяльності
Медична біологія
Основи біологічної фізики та медична апаратура*
Основи екології та профілактичної медицини*
Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
Внутрішня медицина
Хірургія та онкологія
Педіатрія
Акушерство
Гінекологія
Дерматологія та венерологія
Інфектологія
Анестезіологія та реаніматологія
Оториноларингологія
Офтальмологія
Неврологія
Психіатрія та наркологія
Медична та соціальна реабілітація
Сімейна медицина
Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
Епідеміологія
Основи охорони праці та охорона праці в галузі
Невідкладні стани у внутрішній медицині
Невідкладні стани в хірургії
Невідкладні стани в педіатрії
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

ПРЕДМЕТИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Захворювання дітей раннього віку