Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта
Математика
Біологія і екологія
Географія
Фізика і астрономія
Хімія
Фізична культура
Захист України
Інформатика (Інформ.техн.)
Мистецтво
Історія та культура України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Основи медичного права
Основи латинської мови з медичною термінологією
Інформаційні технології в медицині
Анатомія та фізіологія людини
Патоморфологія та патофізіологія
Основи фармакології та медичної рецептури
Мікробіологія з вірусологією та основами імунології
Медична хімія
Основи медичної біології з генетикою
Основи психології та міжособового спілкування, медичної етики та деонтології
Фізичне виховання
Основи медсестринства з медичною маніпуляційною технікою
Медсестринство у внутрішній медицині
Медсестринство в інфектології з основами епідеміології
Медсестринство в хірургії з основами онкології
Медсестринство в педіатрії
Медсестринство в акушерстві
Медсестринство в гінекології репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
Медсестринство в дерматології та венерології з основами косметології
Медсестринство в неврології та психіатрії з наркологією
Медсестринство в офтальмології
Медсестринство в оториноларингології
Основи медичної реабілітації
Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
Основи медичної допомоги в умовах воєнного часу та надзвичайних ситуацій
Екстрена та невідкладна медична допомога з основами інтенсивної терапії
Медсестринство в сімейній медицині
Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

 

Освітні компоненти за вибором здобувача освіти

Академічна доброчесність
Громадянська культура і толерантність
Філософія збереження здоров’я
Основи економічної теорії
Основи екології та профілактичної медицини
Ріст та розвиток людини
Побічна дія ліків
Фітотерапія
Громадянське здоров’я та медсестринство
ЛФК у внутрішній медицині
Превентивна медицина в клініці внутрішніх хвороб
Дитячі інфекційні захворювання
Захворювання дітей раннього віку
Основи неонатології
Неоперативна і оперативна хірургічна техніка
Рання діагностика онкологічних захворювань
Основи стоматології та профілактика стоматологічних захворювань
Диспансерізація вагітних
Оперативне акушерство
Патологія вагітних