Українська мова
Українська література
Іноземна мова (Англійська)
Іноземна мова (Німецька)
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Громадська освіта
Громадське здоров’я
Математика
Біологія і екологія( Основи екології та проф.мед.)
Географія
Фізика і астрономія (Основи біол. фіз. та мед. апар.)
Хімія
Фізична культура
Захист України
Інформатика(Основи медичної інформатики)
Мистецтво
Основи філософських знань
Культурологія
Фізичне виховання
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Основи правознавства
Історія України
Соціологія
Основи економічної теорії
Основи латинської мови з мед. термінологією
Основи психології та міжособове спілкування
Основи медичної інформатики*
Анатомія та фізіологія людини
Патоморфологія та патофізіологія
Фармакологія та медична рецептура
Медична хімія
Мікробіологія
 Безпека життєдіяльності
Медична біологія
Основи біологічної фізики та медична апарат.*
Основи екології та профілактичної медицини *
Історія медицини та медсестринства
Основи медсестринства
Медсестринство у внутрішній медицині
Медсестринство в хірургії та онкології
Медсестринство в педіатрії
Медсестринство в акушерстві
Медсестринство в гінекології
Медсестринство в інфектології
Медсестринство в офтальмології
Медсестринство в отоларингології
Медсестринство в дерматології та венерології
Медсестринство в сімейній медицині
Медсестринство в геронтології, геріатрії
Медсестринство в неврології
Медсестринство в психіатрії та наркології
Медсестринська етика та деонтологія
Медична та соціальна реабілітація
Анестезіологія та реаніматологія
Військово-медична підготовка та медицина
Основи охорони праці та охорона праці в галузі